Jaarboek 2017

Ook in 2017 verschijnt weer het jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, waarop u kunt intekenen. Er zijn vijf rijk geïllustreerde artikelen toegezegd.

Het jaarboek opent met een bijdrage van Els Diederen. Zij beschrijft in A g’ne boan (Aan de bron) het historisch belang van drinkwater. Ze geeft een inkijk in de cultuur rond poelen (koel, drenk, maar), waterputten en pompen in Zuid-Limburg en in het toen beeldbepalende puthuisje als ankerplaats en trefpunt.

Jan Schurgers schetst in Van gilden en schutterijen tot de Jonge en Oude Nobele Schutterij van Valkenburg de ontwikkeling van het schutterswezen in het Geuldalgebied, uitmondend in de historie van deze schutterij.

Rob P.W.J.M. en Cécile E. van der Heijden nemen u mee naar het jaar 1918. In Veilig Limburg. De vlucht van de Duitse keizerlijke familie in 1918 presenteren zij gedetailleerd de komst van de Duitse keizer en zijn zoon de kroonprins en hun asiel in Nederland. In deze bijdrage komt hun verblijf in Limburg tot in detail aan bod, zelfs de nieuwe Limburgse kleren voor de kroonprins.

Peter Geuskens presenteert zijn onderzoek naar De bloedstollende moord op Lambert Pastager in Valkenburg in 1763. De gruwelijk mishandelde Pastager bezwijkt aan zijn verwondingen. De vier overvallers ontkomen. Door samenwerking en oplettendheid van gerechtsofficieren uit onder andere Tessenderlo, Thorn en Gemert ontlopen drie overvallers hun gerechte straf niet.

Het laatste artikel in het jaarboek 2017 is van de hand van Lou Heynens. Hij richt in De gefnuikte erfgenaam van Kasteel Mheer opnieuw de focus op een saillante adellijke geschiedenis. Voor het eerst wordt met deze studie het unieke voorgeslacht van baron Edmond de Loë, de erfgenaam van kasteel Mheer, in detail nagegaan. Lou Heynens legt onbekende bloedlijnen bloot, die bestaan uit hoge adel, joodse voorouders, rijke industriëlen, Franse- en Belgische revolutionairen, pauselijke adel, nazi’s en een bijna-heilige. 

Het jaarboek 2017 biedt opnieuw een breed spectrum aan onderwerpen, gespreid in de tijd en met aandacht voor de hele regio. U kunt het boek bij voorintekening bestellen voor de prijs van € 28 plus eventueel € 5 verzendkosten via het formulier op de site (klik hier). Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar info@historiegeuldal.nl.