“Jan Hanlo hep het gemaakt”. Tentoonstelling in het Museum Valkenburg t.m. 25 augustus

“Jan Hanlo hep het gemaakt”. Onder deze titel loopt in het Museum Valkenburg t.m. 25 augustus een kleine maar fijne tentoonstelling over de dichter Jan Hanlo. Hij werd geboren in 1912 in Bandoeng en overleed op 16 juni 1969 na een motorongeval twee dagen eerder. Dat is dit jaar precies vijftig jaar geleden en het museum gedenkt hem en zijn werk met deze tentoonstelling in de Jacques Vonkzaal.
Jan Hanlo woonde en groot deel van zijn leven in Broekhem en is daar ook begraven. Stukken uit zijn nalatenschap zijn geselecteerd in het literatuurmuseum in Den Haag en vele daarvan zijn nooit eerder getoond, zoals bijvoorbeeld de tekeningen uit zijn kinderjaren. Er is niet alleen literair werk te zien, maar ook aquarellen, foto’s en brieven die hij schreef. Daarnaast is hij ook zelf te horen via geluidsopnames, samen met zijn favoriete jazzmuziek. Voor meer informatie klik hier.

Eerste exemplaar van het Jaarboek 2018 uitgereikt in Vaals

Voorzitter Rob van der Heijden heeft op 1 december het eerste exemplaar van het Jaarboek 2018 uitgereikt aan de burgemeester van Vaals, de heer Reg van Loo. Plaats van handeling was De Kopermolen, een prachtige locatie voor deze ceremonie. De aanwezigen kregen ook een lezing van Coen Eggen over vakwerkbouw in Zuid Limburg, en een lezing van Els Diederen over bakhuisjes, herinneringen aan het zelf bakken van brood en vlaaien.

Ruilverkaveling Ransdalerveld als onderwerp van een wandeling en een lezing op 15 december!

In Ransdaal is er een wandeling  (2,5 u) door het Ransdalerveld op 15 dec. Vertrek 14.00 uur van voorplein station Klimmen-Ransdaal.  Tevens is er een lezing op 17 dec. 20.00 u in gemeenschapscentrum ’t Wouves (Dorpsplein 14) te  Ransdaal waar de geschiedenis van ruilverkaveling Ransdalerveld aan de orde komt als voorbeeld van de cultuurtechnische ingrepen die in Zuid-Limburg plaatsvonden. De wandeling en de lezing zijn onderdeel van bijeenkomsten en excursies die de LGOG organiseert in aansluiting op de L1-uitzendingen van de serie natuurlijk Limburg die dit jaar zijn gewijd aan (de geschiedenis van ) het landschap in Limburg. Op 16 december wordt de uitzending over ontginningen/ruilverkavelingen uitgezonden.Voor meer informatie download hier.

Gilles Franssen, een bijna vergeten glazenier

Waarschijnlijk zegt de naam Gilles Franssen, 1921-1979, u niets. In dit artikel wordt voor het eerst aandacht besteed aan deze glazenier die per toeval door de auteur, Mariëtte Paris-Vankan, is ontdekt bij de grote inventarisatie van glas in lood in Nederland 1817-1968. Daarin wordt hij een van de 200 beste glazeniers van die periode. Interviews met familieleden en zijn privéarchief zijn een belangrijke bron om zowel de mens Gilles Franssen als zijn opleiding, kunstzinnige ontwikkeling en oeuvre te leren kennen. Lees hiervoor het Jaarboek 2018!

De ridderzaal van het kasteel van Valkenburg

De bouwgeschiedenis van kastelen en met name kasteelruïnes is complex. Zo ook de bouwgeschiedenis van de burcht van Valkenburg. De kasteelruïne werd eigenlijk voornamelijk archeologisch bouwhistorisch onderzocht. De onderzoekers hadden daarbij weinig oog voor andere bronnen en factoren. Historicus Jacquo Silvertant doet dit in zijn onderzoek wel. Hij verbindt de archeologie met de (cultuur-)historie van de site en soms zelfs met mythes en legendes. In een bijdrage in ons komende Jaarboek neemt hij de “Grote Zaal” of “Ridderzaal” van het kasteel onder de loep.

Zegels in het archief van het klooster Sint-Gerlach te Houthem vóór 1301

Het zegel wordt gezien als de voorloper van de handtekening. Wist u dat het zegel in de loop der eeuwen verschillende functies heeft gehad? Het fungeerde als bewijsmiddel, als statussymbool, als kunstwerk èn natuurlijk als historische bron.

Deze bijdrage van Gerard Venner in het komende Jaarboek laat u kennismaken met de zegels uit het archief van het klooster Sint-Gerlach te Houthem. Het betreft zegels van de opeenvolgende heren van Valkenburg, andere adellijke personen, bestuurders en van destijds regionaal belangrijke kloosters en kapittels.

Het volgende artikel: De oudste vakwerkbouw in Zuid-Limburg

Het oudste vakwerkpand van Zuid-Limburg staat in Camerig-beneden en kan gedateerd worden rond 1480. Het wijkt sterk af van alles wat we verder kennen in een gebied dat toch al een smeltkroes is van bouwstijlen die over de huidige landsgrenzen heen gaan.
Vanuit de directe omgeving, waar nog ettelijke panden op zijn minst een zestiende eeuwse kern hebben, wordt bekeken hoe zich dat vakwerk hier verder ontwikkelde. Bestond een ‘vakwerktraditie’ of was sprake van een grote mate van individualiteit? Wat was de invloed van de timmerman die het skelet vervaardigde?
Coen Eggen beschrijft nieuwe inzichten over de oudste vakwerkbouw in onze regio op basis van de werkzaamheden aan het oudste vakwerkpand van Zuid-Limburg.

Alweer een verhaal uit het nieuwe jaarboek bekend: Frederik van Wittem

Frederik van Wittem, ꝉ 1503, was hoogdrossaard van burcht, stad en land (graafschap) van Valkenburg. Hij brengt een belangrijk deel van zijn leven door aan het glansrijke hof van de hertog van Bourgondië. Welke gevolgen hebben zijn levensstijl? Welke maatregelen neemt hij voordat hij in 1450 als pelgrim naar het Heilige Land vertrekt?
Lou Heynens neemt u aan de hand van de reisimpressies van Frederik mee op de avontuurlijke pelgrimstocht, die hem een unieke plaats in de regionale geschiedenis van de vijftiende eeuw verschaft.

Eerste artikel bekend uit het Jaarboek 2018: ’t Bakkes in Zuid-Limburg

Eeuwenlang vinden we op het platteland in Zuid-Limburg geen bakkers. Het brood en de vlaaien worden door de mensen zelf aan huis gebakken. Hoe gaat dat in z’n werk? Heeft ieder gezin een eigen oven? Hoe zien die er uit en hoe worden ze gebouwd. Waar stonden ze en waar zijn gebleven?
In dit artikel zal auteur Els Diederen antwoord geven op deze vragen.

Heemkundevereniging Houthem viert jubileum met prachtig boek

De Heemkundevereniging Houthem-St Gerlach viert haar 25-jarig bestaan met een fraai boek over de geschiedenis van Houthem. Middenstand, boerenleven, toerisme en vele andere onderwerpen worden beschreven, ondersteund met veel oud fotomateriaal. Een absolute aanrader! Meer over het boek op de website van de Heemkundevereniging houthem.info.