Jaarboek 2020

Ook in 2020 verschijnt weer het 29e boek uit de reeks van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, waarop u kunt intekenen. Er zijn zeven rijk geïllustreerde artikelen in het boek opgenomen. Over hoe te bestellen klik hier.

Het boek opent met de bijdrage van Harrie Winteraeken over Hoe water het landschap vormt: het stroomgebied van de Geul. Aan het einde van het Tertiair ligt Zuid-Limburg op een grote schiervlakte die samen met de Ardennen wordt opgeheven. Vooral water heeft dit landschap met haar uitgesproken hoogteverschillen gevormd. Deze bijdrage behandelt het ontstaan, de opbouw, processen en omstandigheden die tot dit dalenlandschap hebben geleid.

Jean Pierre de Warrimont beschrijft Het prehistorisch lösslandschap van Zuid-Limburg. De bijdrage is gebaseerd op vier archeologische vindplaatsen in het Zuid-Limburgse lösslandschap. Op basis daarvan is het prehistorisch landschap gereconstrueerd. Daarnaast wordt stilgestaan bij sporen uit de Steentijd die voorkomen in deze regio.

De menselijke blik: landschap als cultuurproduct is de bijdrage van Hans Vermeer. Hij wijst op het belang van veranderende regels en maatschappelijke appreciatie van het landschap vanaf de Franse Tijd. Hij ziet het landschap als een product van de interactie tussen natuur en cultuur.

Mariëtte Paris-Vankan bekijkt het landschap vanuit de kunst: Het Geuldal als inspiratiebron voor tekeningen en schilderijen. Na een kort historisch overzicht over het afbeelden van het landschap wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het landschap van de Maas van Maastricht tot Elsloo en dat van de Geul van Voulwames tot Valkenburg.

Jan Schurgers gaat Op zoek naar de plek van het geschilderde landschap tussen Valkenburg en Vaals. Door schilderijen en tekeningen met plekjes van vroeger te vergelijken met de huidige situatie zijn de veranderingen in het landschap soms vast te stellen. Hij maakt daarbij onder meer gebruik van het werk van Pierre Delnoye, Patrick Creyghton, Jos Frissen en Jacques Vonk.

Jacquo Silvertant vraagt aandacht voor Ondergrondse landschappen. Hij wijst erop dat ondanks alle goede aanzetten voor een erfgoedbeleid
in Nederland onze mergelgroeven over het hoofd zijn gezien. Hij brengt de problemen hieromtrent in kaart en pleit voor euregionale samenwerking.

Marije Cortenraad en Fred Erkenbosch beschrijven het Veranderend Meerssen: structurele ingrepen in het landschap, 1815-2020. In deze bijdrage over de massale veranderingen in het landschap van de gemeente Meerssen is aandacht voor de ondergrond, de aanleg van grote infrastructurele werken en de gevolgen daarvan.

De editie 2020 biedt hiermee opnieuw een breed spectrum aan onderwerpen, gespreid in de tijd en met aandacht voor de hele regio. U kunt het boek bij voorintekening bestellen voor de prijs van € 28 plus eventueel € 5 verzendkosten via het formulier op de site (klik hier). Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar info@historiegeuldal.nl.