D

Demey, D. en Roymans, J.A.M. HHSG-14 2004 De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, een archeologische verkenning in de provincie Limburg. 7-60
In het kader van het project Via Belgica van de provincie Limburg is in de winter van 2002 en de lente van 2003 een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de exacte ligging van de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen voorzover deze op Nederlands grondgebied loopt. Bij het archeologisch veldwerk is de aandacht uitgegaan naar het landelijke gebied. Met klassieke archeologische karteringsmethoden konden bekende waarnemingen van deze weg bij Voerendaal en Houthem aanzienlijk worden uitgebreid.
Els Diederen HHSG-27 2017 A g’ne boan (Aan de bron) 34-57
Els Diederen beschrijft in dit artikel het historisch belang van drinkwater. Ze geeft een inkijk in de cultuur rond poelen (koel, drenk, maar), waterputten en pompen in Zuid-Limburg en in het toen beeldbepalende puthuisje als ankerplaats en trefpunt.
Els Diederen HHSG-28 2018 ‘t Bakkes in Zuid-Limburg. 64 – 99
Eeuwenlang vinden we op het platteland in Zuid-Limburg geen bakkers. Het brood en de vlaaien worden door de mensen zelf aan huis gebakken. Hoe gaat dat in z’n werk? Heeft ieder gezin een eigen oven? Hoe zien die er uit en hoe worden ze gebouwd. Waar stonden ze en waar zijn gebleven? In dit artikel geeft auteur Els Diederen antwoord op deze vragen.
Dijk, M.Th. van HHSG-15 2005 Genhoes en de Tuin der Hesperiden. 31-66
Toen in 1988 nieuwe bewoners kasteel Genhoes betrokken, was er van enige tuinaanleg geen spoor meer te bekennen. Het omgrachte kasteel lag ingebed in boerenland dat zich in staat van verwaarlozing bevond. Bij verkenning hiervan bleken zich op deze terreinen vervallen muurwerk, een beeld en divers steenwerk te bevinden, die de latente hoop dat er in vroegere tijden wel een stijltuin was geweest in niet geringe mate aanwakkerden. Ook het oude verwilderde bomenbestand wees daarop. Op grond van de basisprincipes van historische tuinaanleg en door enige tuinaanleg op hoofdlijnen te realiseren, bleek deze wonderwel balans, ritme, evenwicht en lijnvoering terug te brengen. Verdere vondsten en papieren documentatie brachten een even interessant als verrassend beeld van deze in architectuur aangelegde tuin aan het licht.
Dijk, M.Th. van HHSG-16 2006 Het middeleeuws kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg. 177-191
Na een inleiding over de geschiedenis en de bewoners van kasteel Genhoes worden in dit artikel de bouw van het kasteel beschreven.
Dukers en Hovens HHSG-19 2009 De geschiedenis van het ‘Hoog Huis’ in Cottessen. 170-231
Dukers HHSG-24 2014 Bouwgeheimen. Hoeve Dobbelstein / Broers in Houthem-Sint Gerlach. 9-18
Kenmerk van de historische lintbebouwing van Houthem-Sint Gerlach zijn de oude boerenhoeves met imposante mergelstenen (krul-)gevels. Een van deze hoeves is hoeve Dobbelsteijn ofwel hoeve Broers, gelegen Sint Gerlach 17. Het is een voormalige pachthoeve van het nabijgelegen Norbertinessenklooster. Haar geschiedenis gaat ten minste 4 eeuwen terug. De boerderij staat geruime tijd leeg. In verband met herbestemming heeft er onlangs bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden. Het gebouw is van onder tot boven onderzocht op bouwsporen om de bouwgeschiedenis te achterhalen hoe het zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Dit artikel laat zien dat de voorgevel werkelijk niet alles vertelt van wat zich daarachter heeft afgespeeld.