Privacy

Privacyverklaring Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal

Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, (‘de stichting’),

gevestigd Kerkweg 59, 6231 BR Meerssen, KvK-nummer 41078194.

De stichting informeert u bij deze welke persoonsgegevens de stichting verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het cookiebeleid komt aan de orde.

Privacy

De stichting respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.historiegeuldal.nl, en van haar (potentiële) relaties. Indien u een contact- of aanmeldformulier van de stichting invult, of ons een e-mail stuurt, geeft u ons toestemming uw gegevens te bewaren zo lang het nodig is voor de afhandeling. Het betreft:
· Uw naam of bedrijfsnaam;
· uw adres;
· uw emailadres(sen);
· uw telefoonnummer(s);
· uw bankrekeningnummer.

De persoonlijke gegevens die u aan de stichting verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag

De stichting bewaart uw gegevens om u te kunnen informeren over het jaarboek en andere geschiedkundige informatie over het Geuldal en omgeving. Daarvoor gebruikt de stichting e-mail, de website historiegeuldal.nl, facebook en eventueel andere sociale media. De stichting reageert binnen 7 werkdagen op uw mail.

De stichting gebruikt voor haar mailverkeer LaPosta. Op de site van LaPosta worden gegevens bewaard. Met LaPosta wordt uiterlijk 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG.

Lees de privacyverklaring van de betreffende social media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Uw gegevens

Indien u gegevens aan de stichting verstrekt, informeert de stichting u per ommegaande over de ontvangen data en wijst u erop dat u deze gegevens te allen tijde kunt laten vernietigen.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. De stichting handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De stichting legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn

De stichting bewaart uw gegevens om u te kunnen berichten aangaande haar doelstelling: verbreiding van de kennis van de geschiedenis van het Geuldal. De stichting bewaart uw gegevens totdat u aangeeft geen belangstelling meer te hebben voor onze informatie. Elke vijf jaren ontvangt u bericht van ons over het bewaren van uw gegevens met de mogelijkheid tot afmelding.

Inzage

Indien u een relatie met onze stichting heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (brief/e-mail) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden door onze stichting.

Gebruik gegevens

De stichting gebruikt uw gegevens voor een optimale dienstverlening aan u. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

Vragen?

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid en over uw persoonsgegevens kunt u met de stichting contact opnemen, door een e-mail te sturen naar: privacy@historiegeuldal.nl.

Afmelden

Indien u niet langer informatie van de stichting wilt ontvangen, stuur dan een e-mail te sturen naar: info@historiegeuldal.nl. Meld daarbij als onderwerp: Afmelding.

U kunt daarbij aangeven of u wenst dat uw gegevens uit onze databestanden verwijderd worden.

Overigens bevat ieder bericht een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u zich afmeldt, kunt u aangeven dat uw data die bij de stichting bekend zijn, vernietigd dienen te worden (recht op vergeten te worden).

Website

U kunt de website van de stichting bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. De cookies van de website van de stichting worden niet gebruikt om u te identificeren.

Derden hebben geen toegang tot door de stichting geplaatste cookies. U kunt cookies overigens ook weigeren via de instellingen van uw browser. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze website.

Onze servers worden gehost door Transip B.V. en staan in Nederland.

Andere partijen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van de stichting zijn verbonden. Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de AVG.

Eventuele klacht

Indien de stichting volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de WBP en de AVG verzoeken wij u contact met het bestuurslid gegevensbescherming van het stichtingsbestuur op te nemen via het mailadres privacy@historiegeuldal.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

De stichting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.

 

COOKIEVERKLARING

De stichting maakt bij de site www.historiegeuldal.nl gebruik van technologieën zoals cookies en javascript. Hieronder volgt enige uitleg.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om historiegeuldal.nl te analyseren en daardoor beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken.
Er worden ook cookies van derden geplaatst. Ook dit doen wij om onze marketing efficiënt en passend in te zetten. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

Let op: als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken.

Javascript

Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we javascript om metingen op de site mogelijk te kunnen maken.  

Welke gegevens worden er opgeslagen?

In een cookie kan slechts een beperkte hoeveelheid gegevens worden opgeslagen. Cookies worden dan ook vaak gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld een uniek nummer of wat technische gegevens. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in cookies. Wij gebruiken cookies niet voor e-mail en telemarketing acties. De stichting heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. 

Soorten cookies

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele session cookies om het surfen op onze site gemakkelijker te maken.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat u als persoon heeft gedaan op de website.

Voor de website analyse maken wij gebruik van Jetpack. Voor de analyses gebruikt deze session cookies. Het privacybeleid van Jetpack vindt u op https://automattic.com/privacy.

De stichting streeft niet naar een voortdurend monitoren van de website en gebruikt daar dan ook geen cookies voor.

Social Media

Onze site werkt niet met social media cookies. Voor de cookies die de social media plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Onze website heeft daar geen invloed op. Bekijk de verklaringen van afzonderlijke social media.

Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze site gebruikmaken.

Het uitzetten van cookies via browserinstellingen is eenvoudig in te stellen. Hieronder staat uitgelegd hoe u dat doet voor de 4 meest voorkomende browsers.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit cookiestatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen?

Als u vragen heeft over het cookiestatement of over de wijze waarop de stichting cookies gebruikt, neem dan contact met ons op via email: privacy@historiegeuldal.nl.