ANBI

Naam: Stichting Historische en Heemkundige Studies.

Erkend als ANBI Instelling onder nr. 804344632
Website: https://www.historiegeuldal.nl

ANBI 1-1-2018

 1. Secretariaat: Onderstestraat 9, 6301 KA Valkenburg aan de Geul.
  Voorzitter: Drs. Rob van der Heijden
  Secretaris: Drs. M.Th.L.W. Boersma
  Penningmeester: J.H.L. Maenen
  Leden:
  Mevr. E.J.M. Houtvast-Henssen
  Drs. A.F.T. Luns
  H.Th.J. Roelofs
  Drs. M. Paris- Vankan

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden toegekend. Noodzakelijk voor de organisatie gedane uitgaven worden op declaratiebasis vergoed.

2. Het beleidsplan.
In Zuid Limburg blijkt een groot deel van het Geuldal, historisch gezien, een nauwelijks ontgonnen gebied. Dat is de reden om
–  zich verder te verdiepen in de geschiedenis van onze streek,
–  anderen daartoe aan te sporen
–  de resultaten van hun onderzoeken op een wetenschappelijk verantwoorde manier vast te leggen en uit te geven in de vorm van een jaarboek.
–  daarnaast wil het bestuur ook jonge historici de kans geven om het resultaat van hun studie en onderzoek te publiceren.
Er wordt naar gestreefd telkenjare aandacht te schenken aan zowel historische als archeologische en genealogische onderwerpen.

3. De doelstelling. Jaarlijks een uitgave te verzorgen voor een zo breed mogelijk publiek. In 2016 werd het 26ste Jaarboek gepubliceerd.

4. Uitgeoefende activiteiten 2017: Uitgifte Jaarboek 2017. Het regelmatig vergaderen van het bestuur al dan niet samen met de leden van de redactie. Het verspreiden van het Jaarboek naar 14 verdeelpunten waar de intekenaars hun bestelde boek kunnen afhalen. Het werven van historische bijdragen.

5. Financiële verantwoording 2017
Het boekjaar loopt van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

ING Credit € 1436,70
Rabo Credit € 1554,71
Totaal € 2991,41