Over ons

Over ons

De stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal heeft tot doel het regelmatig uitgeven van historische en heemkundige publikaties, voornamelijk betrekking hebbende op het Geuldal in Nederland en België en daaraan grenzende gemeenten in het stroomgebied van de Geul, en het bevorderen van het historisch onderzoek in dat gebied in de meest ruime zin van het woord. Jaarlijks geeft de stichting een Jaarboek uit met interessante studies over het Geuldal.

Redactie

De redactie van de jaarboeken:

hoofdredacteur
drs. R.P.W.J.M. van der Heijden (limerle@xs4all.nl)
lid
ir. J.P. de Warrimont
lid
mevr. drs. M. Paris – Vankan
lid
mevr. drs. M. Cortenraad

Sponsors

Een groot aantal kleine en grote bedrijven in onze regio zijn vaste afnemers van 500 jaarboeken. Een vaste kring van particulieren is goed voor de afname van nog eens 500 exemplaren. De besturen van de in ons werkgebied gelegen gemeenten geven alle ondersteuning die in hun vermogen ligt. Het betreft de gemeentebesturen van Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Bestuur

voorzitter
drs. R.P.W.J.M. van der Heijden
secretaris
mevr. drs. M. Paris-Vankan
penningmeester
J.H.L. Maenen
bestuurslid
drs. A.F.T. Luns

Plattegrond