E

H.J. Eggen HHSG-9 1999 De Sint Martinuskerk van Houthem, bouwgeschiedenis en reconstructie. 185-218
In 1928 werd in Houthem een werkplaats afgebroken die honderd jaar eerde nog dienst deed als parochiekerk. Terwijl we slechts beschikken over drie foto’s, een plattegrond uit het begin van de negentiende eeuw en een aantal summiere beschrijvingen, is het toch mogelijk gebleken om het kerkgebouw te reconstrueren.
K. Essers HHSG-13 2003 ‘Eene inrichting tot verschaffing van stroomen’. Valkenburg en de elektriciteitsvoorziening 1900-1910.
Zie L.J.J. Willems