E

Coen Eggen HHSG-28 2018 Vakwerkbouw in Zuid-Limburg. 38 – 63
Het oudste vakwerkpand van Zuid-Limburg staat in Camerig-beneden en kan gedateerd worden rond 1480. Het wijkt sterk af van alles wat we verder kennen in een gebied dat toch al een smeltkroes is van bouwstijlen die over de huidige landsgrenzen heen gaan.
Vanuit de directe omgeving, waar nog ettelijke panden op zijn minst een zestiende eeuwse kern hebben, wordt bekeken hoe zich dat vakwerk hier verder ontwikkelde. Bestond een ‘vakwerktraditie’ of was sprake van een grote mate van individualiteit? Wat was de invloed van de timmerman die het skelet vervaardigde?
Coen Eggen beschrijft nieuwe inzichten over de oudste vakwerkbouw in onze regio op basis van de werkzaamheden aan het oudste vakwerkpand van Zuid-Limburg.
H.J. Eggen HHSG-9 1999 De Sint Martinuskerk van Houthem, bouwgeschiedenis en reconstructie. 185-218
In 1928 werd in Houthem een werkplaats afgebroken die honderd jaar eerde nog dienst deed als parochiekerk. Terwijl we slechts beschikken over drie foto’s, een plattegrond uit het begin van de negentiende eeuw en een aantal summiere beschrijvingen, is het toch mogelijk gebleken om het kerkgebouw te reconstrueren.
F. Erkenbosch en M. Cortenraad HHSG-29 2020 Veranderend Meerssen: structurele ingrepen in het landschap, 1815-2020. 146-181
Marije Cortenraad en Fred Erkenbosch beschrijven het Veranderend Meerssen: structurele ingrepen in het landschap, 1815-2020. In deze bijdrage over de massale veranderingen in het landschap van de gemeente Meerssen is aandacht voor de ondergrond, de aanleg van grote infrastructurele werken en de gevolgen daarvan.
K. Essers HHSG-13 2003 ‘Eene inrichting tot verschaffing van stroomen’. Valkenburg en de elektriciteitsvoorziening 1900-1910. 245-276
Zie L.J.J. Willems