F

W.M. Felder HHSG-9 1999 De gravures onder de kasteelruïne van Valkenburg. 7-64
Zie J.P. de Warrimont
Jean Frins HHSG-19 2009 Karolingisch-Frankisch: de bijzondere streektaal rondom het Vaalser Drielandenpunt. 232-249
In de zomer van 2006 publiceerde Jean Frins in het Belgische heemkundige blad Im Göhltal een uitvoerige reactie op een bijdrage van de taalwetenschappers Roeland van Hout en Georg Cornelissen aan het wetenschappelijke tijdschrift Taal en Tongval. Waar het tweetal op basis van elders en/of jaren geleden verricht dialectonderzoek meende, dat de landsgrenzen rondom Vaals inmiddels ook streektaalgrenzen zouden zijn, kwam Frins op grond van nieuw en ter plekke, tussen Valkenburg, Stolberg, Eupen en Sittard, verricht onderzoek, tot een heel andere slotsom. Er zou volgens hem nog altijd sprake zijn van één grensoverschrijdende streektaal, die hij met prof. Leo Wintgens Karolingisch-Frankisch doopte. Hoewel Frins zijn onderzoek nadien uitvoerig verbreedde, verdiepte én nuanceerde, bleef tenminste deze conclusie gehandhaafd. Frins’ primaire reactie behelsde bovendien een samenvatting van zijn onderzoekswerk tot dan toe. Zijn bevindingen werden omarmd door de internationale pers. Het oorspronkelijk in het Duits geschreven, spraakmakende artikel verschijnt hier voor het eerst in een inhoudelijk ongewijzigde Nederlandse vertaling.