L

G. Laheij en J. Van den Bosch HHSG-25 2015 Spoor en post in het Geuldal. 105-127
In 1853 wordt de spoorlijn Maastricht – Aken geopend. Het is de derde spoorlijn in Nederland en de eerste die grensoverschrijdend is. Naast het gegeven dat het voor instellingen en bedrijven interessant is om zich aan het tracé van de spoorlijn te vestigen, ziet ook de post mogelijkheden om het postwezen langs de spoorlijn verder te ontwikkelen. Zo worden er speciale hulppostkantoren opgericht en komt er later ook het postkantoor in de trein. Deze bijdrage geeft een bijzondere kijk op de ontwikkeling van het postwezen op deze spoorlijn.
M. Langbroek HHSG-12 2002 Het Midden-Paleolithicum van het Limburgse heuvelland. Resultaten van veldwerk te Colmont (gemeente Voerendaal). 133-152
Zie A. Verpoorte
M.H.P. Lemmens HHSG-6 1996 Château Sint-Gerlach. Van Kluizenaarsverblijf tot hotel-restaurant. 7-67
Zie L.J.J. Willems
D. de Loecker HHSG-8 1998 Midden-paleolithische voedselverzamelaars in en rond het Geuldal. 187-204
Zie J.C.A. Kolen