L

G. Laheij en J. Van den Bosch HHSG-25 2015 Spoor en post in het Geuldal. 105-127
In 1853 wordt de spoorlijn Maastricht – Aken geopend. Het is de derde spoorlijn in Nederland en de eerste die grensoverschrijdend is. Naast het gegeven dat het voor instellingen en bedrijven interessant is om zich aan het tracé van de spoorlijn te vestigen, ziet ook de post mogelijkheden om het postwezen langs de spoorlijn verder te ontwikkelen. Zo worden er speciale hulppostkantoren opgericht en komt er later ook het postkantoor in de trein. Deze bijdrage geeft een bijzondere kijk op de ontwikkeling van het postwezen op deze spoorlijn.
M. Langbroek HHSG-12 2002 Het Midden-Paleolithicum van het Limburgse heuvelland. Resultaten van veldwerk te Colmont (gemeente Voerendaal). 133-152
Zie A. Verpoorte
M.H.P. Lemmens HHSG-6 1996 Château Sint-Gerlach. Van Kluizenaarsverblijf tot hotel-restaurant. 7-67
Zie L.J.J. Willems
D. de Loecker HHSG-8 1998 Midden-paleolithische voedselverzamelaars in en rond het Geuldal. 187-204
Zie J.C.A. Kolen
A.F.T. Luns
HHSG-31 2022/2023 Nozems, Rock & Roll en de Wederopbouw in Zuid-Limburg. 168-178
Uit de VS waait een rage over die de na-oorlogse jongeren aanspreekt. In 1955 verschijnt de bioscoopfilm “Rebel without a Cause” met James Dean in de hoofdrol. In diezelfde tijd wordt de Rock & Roll-muziek in Nederland geïntroduceerd. Hoe de Nederlandse jeugd deze nieuwe invloeden adopteert en gebruikt als symbolen voor een eigen jeugdcultuur, in hoeverre Zuid-Limburg hieraan meedoet en wat de ruimte hiervoor is in de omgeving van Valkenburg is onderwerp van deze bijdrage. Als bron wordt voornamelijk getapt uit de publicaties in de Limburgse kranten vanaf de tweede helft van de jaren vijftig.