R

Renes J. HHSG-10 2000 Het Landschap. 125-144
Hans Renes beschrijft in zijn artikel Een zuiver cultuurlandschap, beschaafd en aangenaam voor het oog; het landschap van het Geuldal in de 20e eeuw de veranderingen in het landschap. Deze gaan vaak zo langzaam dat we ze nauwelijks waarnemen. Pas bij nadere beschouwing, als we bijvoorbeeld een moderne kaart naast een oude leggen, realiseren we ons de veranderingen.In dit artikel wordt eerst het Geuldal in 1900 bekeken. Daarna komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde, zoals de uitbreiding van de kernen, de intensivering van de landbouw en de toenemende bebossing van de hellingen. Evenwel niet alleen het landschap zelf is veranderd, ook degenen die het landschap gebruiken zijn veranderd. Hans Renes stelt dan ook: Wat ogenschijnlijk hetzelfde bleef, neemt in de samenleving een heel andere plaats in.
F.H.M. Roebroeks HHSG-3 1993 Valkenburg in 1919 in de ban van Belgiƫ? 176-202
Zie Rob P.W.J.M. van der Heijden
J.A.M. Roymans HHSG-14 2004 De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, een archeologische verkenning in de provincie Limburg. 7-60
Zie D. Demey