T

D.C. Takens HHSG-7 1997 De bouwgeschiedenis van de abdij St. Benedictusberg in Mamelis. 78-140
Dominikus Böhm en Martin Weber ontwierpen tussen 1921 en 1922 een benedictijnenklooster in expressionistische stijl, met burchtachtig karakter en verwijzingen naar de gotiek. In 1922 begon men met de uitvoering van de ambitieuze plannen op de Mamelisserberg, maar door gebrek aan financiën moest de bouw al in 1923 gestaakt worden. Na de Tweede Wereldoorlog is het complex voltooid naar een nieuw ontwerp van dom Hans van der Laan O.S.B..
D.C. Takens HHSG-8 1998 De abdij Sint-Benedictusberg in Mamelis. 47-100
In dit artikel over de ontstaansgeschiedenis van abdij Sint-Benedictusberg worden de achtergronden van de architectuur belicht. De abdij worst vergeleken met andere gebouwen van de architecten Dominikus Böhm en Martin Weber. Voorts is er aandacht voor de symboliek van de gebruikte expressionistische vormentaal van het gebouw. Dit neemt een uitzonderingspositie binnen de kloosterarchitectuur van de negentiende en twintigste eeuw in.