ANBI

Naam. Stichting Historische en Heemkundige Studies. Is erkend als ANBI Instelling onder nr. 804344623
Website: http://www.historiegeuldal.nlANBI 1-1-2017
1. Naam: Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal

2.  RSIN: 804344632   KvK 41078194

3.  Secretariaat: Onderstestraat 9, 6301 KA Valkenburg aan de Geul.

4. Voorzitter:           Drs. Rob van der Heijden
Secretaris:              Drs. M.Th.L.W. Boersma
Penningmeester:    J.H.L. Maenen
Leden:
Mevr. E.J.M. Houtvast-Henssen
Drs. A.F.T. Luns
H.Th.J. Roelofs

5. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden toegekend. Noodzakelijk voor de organisatie gedane uitgaven worden op declaratiebasis vergoed.

6. De doelstelling. Jaarlijks een uitgave te verzorgen voor een zo breed mogelijk publiek. In 2016 werd het 26ste Jaarboek gepubliceerd.

7. Het beleidsplan.
In Zuid Limburg blijkt een groot deel van het Geuldal, historisch gezien, een nauwelijks ontgonnen gebied. Dat is de reden om
–  zich verder te verdiepen in de geschiedenis van onze streek,
–  anderen daartoe aan te sporen
–  de resultaten van hun onderzoeken op een wetenschappelijk verantwoorde manier vast te leggen en uit te geven in de vorm van een jaarboek.
–  daarnaast wil het bestuur ook jonge historici de kans geven om het resultaat van hun studie en onderzoek te publiceren.
Er wordt naar gestreefd telkenjare aandacht te schenken aan zowel historische als archeologische en genealogische onderwerpen.

8. Uitgeoefende activiteiten 2016: Uitgifte Jaarboek 2016. Het regelmatig vergaderen van het bestuur al dan niet samen met de leden van de redactie. Het verspreiden van het Jaarboek naar 15 verdeelpunten waar de intekenaars hun boek kunnen afhalen. Het werven van historische bijdragen.

9. Financiële verantwoording 2015 en 2016

Periode 01-01-2015 tot 31-12-2015

SNS Credit            €     182,67
ING Credit             €   2.947,44
Rabo Credit           €       32,51
Totaal                    €   3.162,62

Periode 01-01-2016 tot 31-12-2016

Inschrijvingen                      €  8.527,00
Particuliere sponsoren        €  3.212,00
Gemeenten sponsoren       €    476,00
Totaal                                  € 12.215,00
Druk-,porti-verkoopkosten  €   9.052,00
Financieel resultaat            €   3.163,00