Boekpresentatie Jan Schurgers

Op zondag 13 oktober presenteerde schrijver Jan Schurgers zijn nieuwste boek dat de titel “Het lied van de waan en andere verhalen” meekreeg. Jan is tevens redactiesecretaris van onze stichting. Het boek bevat acht heel verschillende verhalen, die zich vrijuit bewegen tussen het dagelijkse leven en de fantasie van de personages, ontsproten aan het brein van de auteur. Wens en droom verstrengelen zich met elkaar, waardoor de waan niet ver weg meer is.
Op die grens spelen de verhalen zich af. Ze zijn een wisselwerking tussen de werkelijkheid en de ontsnapping aan de dagelijkse besognes in mogelijke en onmogelijke situaties. Vaak overkomt de hoofdpersonen iets waar ze geen invloed op hebben en waardoor het geluk hen door de vingers dreigt te glippen. Ze hebben er even geen vat meer op, waardoor hun gedachten een onvoorspelbare kant op gaan. De klap, terug in de harde werkelijkheid, is dan onverwachts en verrassend.
De presentatie van de bundel vond plaats in museum Valkenburg. Kunstenares Marij van Aken hield een inleiding op het werk van Jan, waarna het eerste exemplaar werd aangeboden aan mevrouw Claudia Bisschops, wethouder van Kunst en Cultuur van Valkenburg. Het boek is in alle boekhandels verkrijgbaar en kost € 20,-.

Voorintekening boek over Valkenburg en de bevrijding

Medio september verschijnt in Valkenburg het boek “75 jaar bevrijding Valkenburg. De inval, de bezetting en de bevrijding.”
Het boek bevat 180 full colour pagina’s met 75 verhalen met herinneringen van mensen uit Groot-Valkenburg en geïllustreerd door Valkenburgse kunstenaars, basisschoolleerlingen en jongeren van het Stella Maris College. Het bevat tevens vele historische foto’s die de beelden van de oorlog en de bevrijding in herinnering brengen.
De uitgave kost bij voorinschrijving € 9,95 en na verschijning € 14,95. Meer informatie is te verkrijgen via:  jovanaken@ziggo.nl en jos.smeets@global-exploration.nl

Henk Roelofs na 25 jaar jaarboeken meer tijd voor zichzelf!

Tijdens de bestuursvergadering van 12 juni 2019 heeft voormalig voorzitter Henk Th. J. Roelofs, 1935, bekend gemaakt dat hij stopt als bestuurslid van onze Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Ondanks het feit dat Henk al geruime tijd aan het afbouwen was, werden de aanwezigen verrast door zijn besluit.

Henk raakte in 1994 betrokken bij de stichting, die in 1991 onder leiding van de eerste voorzitter Gèr de Heus werd opgericht. In 1995 trad hij toe tot het stichtingsbestuur. Na enkele jaren hand-en-spandiensten verricht te hebben, volgde hij in 1998 op als tweede stichtingsvoorzitter. Dat bleef hij tot in 2016. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij veel PR-activiteiten voor de stichting verricht. Daarnaast sjouwde hij graag met zijn boeken om de juiste aantallen per verkooppunt uit te tellen.

Tijdens zijn voorzitterschap veranderde het jaarboek van een vooral grijze, wetenschappelijke historische bundel van artikelen in een nog altijd wetenschappelijk, maar aan de eisen van de huidige tijd aangepast, rijk geïllustreerd, kleurrijk lees- en kijkboek.

Hij motiveerde zijn terugtreden met de opmerking dat hij zich terug kon trekken omdat de stichting in goede handen is.

De stichting is hem dankbaar en gunt hem nog vele gezonde en gelukkige jaren met Lucie. Bestuur en redactie hopen dat hij mag genieten van zijn vrije tijd en daarin nog veel jaarboeken mag lezen!

Tentoonstelling over Jan Tullemans en Wil Leenders in Museum Valkenburg

In Museum Valkenburg duurt tot 11 augustus de dubbeltentoonstelling van de uit Weert afkomstige vrienden Jan Tullemans ( 1924-2011) en Wil Leenders (1930-2017). Jan Tullemans kreeg zijn opleiding aan de Jan van Eyckacademie in Maastricht, waar hij 1958 afstudeerde. Daar leerde hij ook Wil Leenders kennen en raakte bevriend met hem. Zijn vroege werk laat robuuste landschappen zien met donkere tinten. Zijn schilderijen werden daarna “lichter”.
Wi Leenders volgde op de academie in Maastricht de opleiding tot monumentaal glazenier. Eind jaren zeventig ging hij realistischer en preciezer werken met alledaagse thema’s als portretten, stillevens en landschappen. Vooral de fijne details in zijn portretten maken indruk. Klik hier voor meer informatie.

“Jan Hanlo hep het gemaakt”. Tentoonstelling in het Museum Valkenburg t.m. 25 augustus

“Jan Hanlo hep het gemaakt”. Onder deze titel loopt in het Museum Valkenburg t.m. 25 augustus een kleine maar fijne tentoonstelling over de dichter Jan Hanlo. Hij werd geboren in 1912 in Bandoeng en overleed op 16 juni 1969 na een motorongeval twee dagen eerder. Dat is dit jaar precies vijftig jaar geleden en het museum gedenkt hem en zijn werk met deze tentoonstelling in de Jacques Vonkzaal.
Jan Hanlo woonde en groot deel van zijn leven in Broekhem en is daar ook begraven. Stukken uit zijn nalatenschap zijn geselecteerd in het literatuurmuseum in Den Haag en vele daarvan zijn nooit eerder getoond, zoals bijvoorbeeld de tekeningen uit zijn kinderjaren. Er is niet alleen literair werk te zien, maar ook aquarellen, foto’s en brieven die hij schreef. Daarnaast is hij ook zelf te horen via geluidsopnames, samen met zijn favoriete jazzmuziek. Voor meer informatie klik hier.

Eerste exemplaar van het Jaarboek 2018 uitgereikt in Vaals

Voorzitter Rob van der Heijden heeft op 1 december het eerste exemplaar van het Jaarboek 2018 uitgereikt aan de burgemeester van Vaals, de heer Reg van Loo. Plaats van handeling was De Kopermolen, een prachtige locatie voor deze ceremonie. De aanwezigen kregen ook een lezing van Coen Eggen over vakwerkbouw in Zuid Limburg, en een lezing van Els Diederen over bakhuisjes, herinneringen aan het zelf bakken van brood en vlaaien.

Ruilverkaveling Ransdalerveld als onderwerp van een wandeling en een lezing op 15 december!

In Ransdaal is er een wandeling  (2,5 u) door het Ransdalerveld op 15 dec. Vertrek 14.00 uur van voorplein station Klimmen-Ransdaal.  Tevens is er een lezing op 17 dec. 20.00 u in gemeenschapscentrum ’t Wouves (Dorpsplein 14) te  Ransdaal waar de geschiedenis van ruilverkaveling Ransdalerveld aan de orde komt als voorbeeld van de cultuurtechnische ingrepen die in Zuid-Limburg plaatsvonden. De wandeling en de lezing zijn onderdeel van bijeenkomsten en excursies die de LGOG organiseert in aansluiting op de L1-uitzendingen van de serie natuurlijk Limburg die dit jaar zijn gewijd aan (de geschiedenis van ) het landschap in Limburg. Op 16 december wordt de uitzending over ontginningen/ruilverkavelingen uitgezonden.Voor meer informatie download hier.

Gilles Franssen, een bijna vergeten glazenier

Waarschijnlijk zegt de naam Gilles Franssen, 1921-1979, u niets. In dit artikel wordt voor het eerst aandacht besteed aan deze glazenier die per toeval door de auteur, Mariëtte Paris-Vankan, is ontdekt bij de grote inventarisatie van glas in lood in Nederland 1817-1968. Daarin wordt hij een van de 200 beste glazeniers van die periode. Interviews met familieleden en zijn privéarchief zijn een belangrijke bron om zowel de mens Gilles Franssen als zijn opleiding, kunstzinnige ontwikkeling en oeuvre te leren kennen. Lees hiervoor het Jaarboek 2018!

De ridderzaal van het kasteel van Valkenburg

De bouwgeschiedenis van kastelen en met name kasteelruïnes is complex. Zo ook de bouwgeschiedenis van de burcht van Valkenburg. De kasteelruïne werd eigenlijk voornamelijk archeologisch bouwhistorisch onderzocht. De onderzoekers hadden daarbij weinig oog voor andere bronnen en factoren. Historicus Jacquo Silvertant doet dit in zijn onderzoek wel. Hij verbindt de archeologie met de (cultuur-)historie van de site en soms zelfs met mythes en legendes. In een bijdrage in ons komende Jaarboek neemt hij de “Grote Zaal” of “Ridderzaal” van het kasteel onder de loep.

Zegels in het archief van het klooster Sint-Gerlach te Houthem vóór 1301

Het zegel wordt gezien als de voorloper van de handtekening. Wist u dat het zegel in de loop der eeuwen verschillende functies heeft gehad? Het fungeerde als bewijsmiddel, als statussymbool, als kunstwerk èn natuurlijk als historische bron.

Deze bijdrage van Gerard Venner in het komende Jaarboek laat u kennismaken met de zegels uit het archief van het klooster Sint-Gerlach te Houthem. Het betreft zegels van de opeenvolgende heren van Valkenburg, andere adellijke personen, bestuurders en van destijds regionaal belangrijke kloosters en kapittels.