BENT U OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN IN HET GEULDAL IN DE AFGELOPEN EEUW?

Kent u de geschiedenis van de ontwikkeling of het verdwijnen van oude productiebedrijven, transportbedrijven, brouwerijen enzovoorts in het Geuldal in de afgelopen eeuw? Kunt u en wilt u daar een leuk en interessant artikel over schrijven? Dan vragen wij u contact op te nemen met de redactie van het Jaarboek 2024-2025. Mail naar info@historiegeuldal.nl. Wij verheugen ons op uw ideeën!

JAARBOEK 2024-2025: VERANDERD GEULDAL

In het voorwoord van het recent verschenen 31ste deel van onze Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal is aangegeven dat het mogelijk het laatste jaarboek in onze serie zou kunnen zijn. Gelukkig kunnen we u mededelen dat er toch nog een jaarboek 2024-2025 komt. Daaraan wordt door redactie en auteurs gewerkt.

In deel 32, Verdwenen Geuldal, willen we aandacht besteden aan verdwenen en verandrede zaken, materieel en immaterieel, uit ons hele Geuldal. Heeft u suggesties, neem dan contact met ons op. Wij zijn geïnteresseerd in onderwerpen die u belangrijk genoeg acht om behandeld te worden in onze serie en zo voor volgende generaties zichtbaar te blijven.

Uw suggesties kunt u mailen naar: info@historiegeuldal.nl

Eerste exemplaar van het Jaarboek 2021 is feestelijk aangeboden op kasteel Vliek

Op 30 april is het eerste exemplaar van het 30e Jaarboek aangeboden aan de heer Piet Grouwels, vastgoedondernemer en eigenaar van kasteel Vliek in Ulestraten, en aan Henk Roelofs, oud voorzitter van de stichting (foto). De heer Grouwels kon helaas niet aanwezig zijn, daarom is het aangeboden aan zijn kleinzoon. Ter gelegenheid van de uitreiking hebben Mariëtte Paris-Vankan en Rob van der Heijden een korte lezing gegeven.

 

Eerste exemplaar van het Jaarboek 2020 aangeboden aan Piet Grouwels

Op 8 december is het eerste exemplaar van het 29e Jaarboek aangeboden aan de heer Piet Grouwels, vastgoedondernemer en eigenaar van kasteel Vliek in Ulestraten. Het plan was het eerste exemplaar in kasteel Vliek aan te bieden, maar door corona kon dit geen doorgang vinden. Om die reden is het eerste exemplaar in kleine kring aan de heer Grouwels aangeboden. De heer Grouwels was blij verrast door het jaarboek dat dit keer en voor het eerst een themanummer is rondom het landschap van Zuid Limburg.

 

De stichting feliciteert Huub Maenen met zijn lintje!

Huub Maenen, penningmeester in het bestuur van onze stichting, heeft van de burgemeester van Valkenburg de felicitaties ontvangen voor zijn onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau. Hij is onderscheiden vanwege zijn inzet voor vele instellingen op het vlak van kunst, cultuur en historisch erfgoed. Hub is naast onze stichting als penningmeester betrokken bij de Stichting Teekens aan de Wand, de Vereniging Mergel.nU, de Stichting Herbouw Monument Grendelplein en het Museum Valkenburg. Daarnaast is Huub lid van de raadsadviescommissie Sociaal Domein.

Artikelen uit vroegere jaarboeken zijn vanaf nu als E-book verkrijgbaar.

Sinds 1991 geeft de stichting jaarboeken uit met historische en heemkundige studies over onderwerpen die zich in de omgeving van het Geuldal afgespeeld hebben of nog afspelen. Ook dit jaar verschijnt weer een mooi jaarboek. Het jaarboek wordt altijd op intekening verkocht en is daarom na verschijnen heel snel uitverkocht. Dit betekent dat veel artikelen vanaf het moment van verschijnen moeilijk verkrijgbaar zijn. Vanaf 2 april zijn een aantal artikelen via deze website als E-book verkrijgbaar. Met het publiceren van E-books slaat de stichting een nieuwe weg in, en wil op deze manier ook een breder publiek te bereiken met de artikelen.
De artikelen zijn voor enkele euro’s verkrijgbaar in de E-bookshop. Op dit moment zijn acht artikelen beschikbaar als E-book, dit aantal zal in de loop van het jaar groeien. De artikelen worden geselecteerd uit die jaarboeken waarvan voldoende digitaal materiaal (tekst en illustraties) beschikbaar is.
Klik hier voor de E-bookshop. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Henk Roelofs na 25 jaar jaarboeken meer tijd voor zichzelf!

Tijdens de bestuursvergadering van 12 juni 2019 heeft voormalig voorzitter Henk Th. J. Roelofs, 1935, bekend gemaakt dat hij stopt als bestuurslid van onze Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Ondanks het feit dat Henk al geruime tijd aan het afbouwen was, werden de aanwezigen verrast door zijn besluit.

Henk raakte in 1994 betrokken bij de stichting, die in 1991 onder leiding van de eerste voorzitter Gèr de Heus werd opgericht. In 1995 trad hij toe tot het stichtingsbestuur. Na enkele jaren hand-en-spandiensten verricht te hebben, volgde hij in 1998 op als tweede stichtingsvoorzitter. Dat bleef hij tot in 2016. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij veel PR-activiteiten voor de stichting verricht. Daarnaast sjouwde hij graag met zijn boeken om de juiste aantallen per verkooppunt uit te tellen.

Tijdens zijn voorzitterschap veranderde het jaarboek van een vooral grijze, wetenschappelijke historische bundel van artikelen in een nog altijd wetenschappelijk, maar aan de eisen van de huidige tijd aangepast, rijk geïllustreerd, kleurrijk lees- en kijkboek.

Hij motiveerde zijn terugtreden met de opmerking dat hij zich terug kon trekken omdat de stichting in goede handen is.

De stichting is hem dankbaar en gunt hem nog vele gezonde en gelukkige jaren met Lucie. Bestuur en redactie hopen dat hij mag genieten van zijn vrije tijd en daarin nog veel jaarboeken mag lezen!

Heemkundevereniging Houthem viert jubileum met prachtig boek

De Heemkundevereniging Houthem-St Gerlach viert haar 25-jarig bestaan met een fraai boek over de geschiedenis van Houthem. Middenstand, boerenleven, toerisme en vele andere onderwerpen worden beschreven, ondersteund met veel oud fotomateriaal. Een absolute aanrader! Meer over het boek op de website van de Heemkundevereniging houthem.info.

Aanwijzing voor Via Belgica in Houthem

In november 2017 is een sleuf gegraven in de akker naast provinciale weg St Gerlach in Houthem. Vlak bij de weg zelf is een grondspoor gevonden dat naar alle waarschijnlijkheid de “berm” voorstelt van een Romeinse weg. Dit zou de bekende Via Belgica kunnen zijn, de Romeinse weg die van de kust bij Boulogne sür Mer via Tongeren en Maastricht naar Keulen liep. Begin 20e eeuw waren in Houthem al aanwijzingen hiervoor gevonden. Het spoor suggereert dat de weg zelf onder de huidige weg ligt. Helaas is daar het wegdek vernieuwd zonder archeologisch onderzoek, voorlopig kan daar niet gezocht worden.